کارشناسی خودرو جک جی 3 مدل 1391 تا 1393 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو جک جی 3 ، کارشناس جک جی 3 ، کارشناسی جک جی 3 در محل ، تشخيص رنگ جک جی 3

کارشناسی خودرو جک جی 3 مدل 1391 تا 1393 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو