کارشناسی خودرو جک S5 مدل 1394 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو جک S5 ، کارشناس جک S5 ، کارشناسی جک S5 در محل ، تشخيص رنگ جک S5

کارشناسی خودرو جک S5 مدل 1394 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو