کارشناسی خودرو دامای X7 کراس مدل 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو دامای X7 ، کارشناس دامای X7 ، کارشناسی دامای X7 در محل ، تشخيص رنگ دامای X7

کارشناسی خودرو دامای X7 کراس مدل 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو