کارشناسی خودرو دانگ فنگ دیگنیتی مدل 1400 تا 1401 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو دیگنیتی ، کارشناس دیگنیتی ، کارشناسی دیگنیتی ،کارشناسی دیگنیتی در محل ، تشخيص رنگ دیگنیتی

کارشناسی خودرو دانگ فنگ دیگنیتی مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو