کارشناسی خودرو دانگ فنگ S30 مدل 1397 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو دانگ فنگ S30 ، کارشناس دانگ فنگ S30 ، کارشناسی دانگ فنگ S30 در محل ، تشخيص رنگ دانگ فنگ S30

کارشناسی خودرو دانگ فنگ S30 مدل 1397 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو