کارشناسی خودرو دنا پلاس مدل 1396 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو دنا پلاس ، کارشناس دنا پلاس ، کارشناسی دنا پلاس در محل ، تشخيص رنگ دنا پلاس

کارشناسی خودرو دنا پلاس مدل 1396 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو