کارشناسی خودرو دوو ماتیز مدل 1379 تا 1383 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو دوو ماتیز ، کارشناس دوو ماتیز ، کارشناسی دوو ماتیز در محل ، تشخيص رنگ دوو ماتیز

کارشناسی خودرو دوو ماتیز مدل 1379 تا 1383 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو