کارشناسی خودرو رانا مدل 1392 تا 1400 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو رانا ، کارشناس رانا ، کارشناسی رانا در محل ، تشخيص رنگ رانا

کارشناسی خودرو رانا مدل 1392 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو