کارشناسی خودرو تویوتا راوفور مدل 2016 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا راوفور ، کارشناس تویوتا راوفور ، کارشناسی تویوتا راوفور در محل ، تشخيص رنگ تویوتا راوفور

کارشناسی خودرو تویوتا راوفور مدل 2016 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو