کارشناسی خودرو رنجروور ایوک مدل 2013 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو رنجروور ایوک ، کارشناس رنجروور ایوک ، کارشناسی رنجروور ایوک در محل ، تشخيص رنگ رنجروور ایوک

کارشناسی خودرو رنجروور ایوک مدل 2013 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو