کارشناسی خودرو رنو اسکالا مدل 2013 تا 2014 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو رنو اسکالا ، کارشناس رنو اسکالا ، کارشناسی رنو اسکالا در محل ، تشخيص رنگ رنو اسکالا

کارشناسی خودرو رنو اسکالا مدل 2013 تا 2014 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو