کارشناسی خودرو رنو تلیسمان مدل 2017 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو رنو تلیسمان ، کارشناس رنو تلیسمان ، کارشناسی رنو تلیسمان در محل ، تشخيص رنگ رنو تلیسمان

کارشناسی خودرو رنو تلیسمان مدل 2017 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

850,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو