کارشناسی خودرو رنو ساندرو مدل 1394 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو رنو ساندرو ، کارشناس رنو ساندرو ، کارشناسی رنو ساندرو در محل ، تشخيص رنگ رنو ساندرو

کارشناسی خودرو رنو ساندرو مدل 1394 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو