کارشناسی خودرو رنو سفران مدل 2014 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو رنو سفران ، کارشناس رنو سفران ، کارشناسی رنو سفران در محل ، تشخيص رنگ رنو سفران

کارشناسی خودرو رنو سفران مدل 2014 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

650,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو