کارشناسی خودرو سئات لئون مدل 2016 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سئات لئون ، کارشناس سئات لئون ، کارشناسی سئات لئون در محل ، تشخيص رنگ سئات لئون

کارشناسی خودرو سئات لئون مدل 2016 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

850,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو