کارشناسی خودرو سانگ یانگ رودیوس مدل 2011 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو سانگ یانگ رودیوس ، کارشناسی سانگ یانگ رودیوس ، کارشناس سانگ یانگ رودیوس ، کارشناسی سانگ یانگ رودیوس در محل ، تشخيص رنگ سانگ یانگ رودیوس

کارشناسی خودرو سانگ یانگ رودیوس مدل 2011 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو