کارشناسی خودرو سانگ یانگ موسو مدل 1380 تا 1389 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سانگ یانگ موسو ، کارشناس سانگ یانگ موسو ، کارشناسی سانگ یانگ موسو در محل ، تشخيص رنگ سانگ یانگ موسو

کارشناسی خودرو سانگ یانگ موسو مدل 1380 تا 1389 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو