کارشناسی خودرو سانگ یانگ کایرون مدل 2010 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سانگ یانگ کایرون ، کارشناس سانگ یانگ کایرون ، کارشناسی سانگ یانگ کایرون در محل ، تشخيص رنگ سانگ یانگ کایرون

کارشناسی خودرو سانگ یانگ کایرون مدل 2010 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو