کارشناسی خودرو سمند سورن مدل 1387 تا 1389 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سمند سورن ، کارشناس سمند سورن ، کارشناسی سمند سورن در محل ، تشخيص رنگ سمند سورن

کارشناسی خودرو سمند سورن مدل 1387 تا 1389 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو