کارشناسی خودرو سوبارو لگاسی مدل همه سال ها در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سوبارو لگاسی ، کارشناس سوبارو لگاسی ، کارشناسی سوبارو لگاسی در محل ، تشخيص رنگ سوبارو لگاسی

کارشناسی خودرو سوبارو لگاسی مدل همه سال ها ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو