کارشناسی خودرو سوزوکی کیزاشی مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سوزوکی کیزاشی ، کارشناس سوزوکی کیزاشی ، کارشناسی سوزوکی کیزاشی در محل ، تشخيص رنگ سوزوکی کیزاشی

کارشناسی خودرو سوزوکی کیزاشی مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

550,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو