کارشناسی خودرو شاهین مدل 1400 تا 1401 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو شاهین ، کارشناسی شاهین ، کارشناس شاهین ، کارشناسی شاهین در محل ، تشخيص رنگ شاهین

کارشناسی خودرو شاهین مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو