کارشناسی خودرو فردا 511 مدل 1400 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو فردا 511 ، کارشناسی فردا 511 ، کارشناس فردا 511 ، کارشناسی فردا 511 در محل ، تشخيص رنگ فردا 511

کارشناسی خودرو فردا 511 مدل 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو