کارشناسی خودرو فردا SX5 مدل 1400 تا 1401 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو فردا SX5 ، کارشناسی فردا SX5 ، کارشناس فردا SX5 ، کارشناسی فردا SX5 در محل ، تشخيص رنگ فردا SX5

کارشناسی خودرو فردا SX5 مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو