کارشناسی خودرو فردا T5 مدل 1400 تا 1401 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو فردا T5 ، کارشناسی فردا T5 ، کارشناس فردا T5 ، کارشناسی فردا T5 در محل ، تشخيص رنگ فردا T5

کارشناسی خودرو فردا T5 مدل 1400 تا 1401 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو