کارشناسی خودرو فوتون ساوانا مدل 1397 تا 1399 و 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فوتون ساوانا ، کارشناس فوتون ساوانا ، کارشناسی فوتون ساوانا در محل ، تشخيص رنگ فوتون ساوانا

کارشناسی خودرو فوتون ساوانا مدل 1397 تا 1399 و 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو