کارشناسی خودرو فولکس بیتل مدل 2000 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس بیتل ، کارشناس فولکس بیتل ، کارشناسی فولکس بیتل در محل ، تشخيص رنگ فولکس بیتل

کارشناسی خودرو فولکس بیتل مدل 2000 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو