کارشناسی خودرو فولکس تیگوان مدل 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس تیگوان ، کارشناس تیگوان ، کارشناسی تیگوان در محل ، تشخيص رنگ فولکس تیگوان

کارشناسی خودرو فولکس تیگوان مدل 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو