کارشناسی خودرو فولکس کدی مدل 2004 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس کدی ، کارشناس کدی ، کارشناسی کدی در محل ، تشخيص رنگ فولکس کدی

کارشناسی خودرو فولکس کدی مدل 2004 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو