کارشناسی خودرو فولکس گلف مدل 2018 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو فولکس گلف ، کارشناس گلف ، کارشناسی گلف در محل ، تشخيص رنگ فولکس گلف

کارشناسی خودرو فولکس گلف مدل 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو