کارشناسی خودرو لندمارک V7 مدل 1393 تا 1395 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لندمارک V7 ، کارشناس لندمارک V7 ، کارشناسی لندمارک V7 در محل ، تشخيص رنگ لندمارک V7

کارشناسی خودرو لندمارک V7 مدل 1393 تا 1395 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو