کارشناسی خودرو لوتوس الیزه مدل 2016 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لوتوس الیزه ، کارشناس لوتوس الیزه ، کارشناسی لوتوس الیزه در محل ، تشخيص رنگ لوتوس الیزه

کارشناسی خودرو لوتوس الیزه مدل 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو