کارشناسی خودرو لکسوس CT200 مدل 2014 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس CT200 ، کارشناس لکسوس CT200 ، کارشناسی لکسوس CT200 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس CT200

کارشناسی خودرو لکسوس CT200 مدل 2014 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو