کارشناسی خودرو لکسوس ES250 مدل 2013 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس ES250 ، کارشناس لکسوس ES250 ، کارشناسی لکسوس ES250 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس ES250

کارشناسی خودرو لکسوس ES250 مدل 2013 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,200,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو