کارشناسی خودرو لکسوس GS250 مدل 2014 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس GS250 ، کارشناس لکسوس GS250 ، کارشناسی لکسوس GS250 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس GS250

کارشناسی خودرو لکسوس GS250 مدل 2014 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,200,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو