کارشناسی خودرو لکسوس GS430 مدل 2008 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس GS430 ، کارشناس لکسوس GS430 ، کارشناسی لکسوس GS430 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس GS430

کارشناسی خودرو لکسوس GS430 مدل 2008 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,200,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو