کارشناسی خودرو لکسوس NX200 مدل 2015 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس NX200 ، کارشناس لکسوس NX200 ، کارشناسی لکسوس NX200 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس NX200

کارشناسی خودرو لکسوس NX200 مدل 2015 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو