کارشناسی خودرو لکسوس NX300 مدل 2015 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس NX300 ، کارشناس لکسوس NX300 ، کارشناسی لکسوس NX300 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس NX300

کارشناسی خودرو لکسوس NX300 مدل 2015 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو