کارشناسی خودرو لکسوس RX200 مدل 2017 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لکسوس RX200 ، کارشناس لکسوس RX200 ، کارشناسی لکسوس RX200 در محل ، تشخيص رنگ لکسوس RX200

کارشناسی خودرو لکسوس RX200 مدل 2017 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو