کارشناسی خودرو لیفان 620 مدل 1390 تا 1396 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لیفان 620 ، کارشناس لیفان 620 ، کارشناسی لیفان 620 در محل ، تشخيص رنگ لیفان 620

کارشناسی خودرو لیفان 620 مدل 1390 تا 1396 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو