کارشناسی خودرو مزدا وانت مدل 1363 تا 1395 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مزدا وانت ، کارشناس مزدا وانت ، کارشناسی مزدا وانت در محل ، تشخيص رنگ مزدا وانت

کارشناسی خودرو مزدا وانت مدل 1363 تا 1395 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو