کارشناسی خودرو مزدا 2 مدل 1390 تا 1393 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مزدا 2 ، کارشناس مزدا 2 ، کارشناسی مزدا 2 در محل ، تشخيص رنگ مزدا 2

کارشناسی خودرو مزدا 2 مدل 1390 تا 1393 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو