کارشناسی خودرو مزدا 3 مدل 1386 تا 1389 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مزدا 3 ، کارشناس مزدا 3 ، کارشناسی مزدا 3 در محل ، تشخيص رنگ مزدا 3

کارشناسی خودرو مزدا 3 مدل 1386 تا 1389 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو