کارشناسی خودرو مزدا 323 مدل 1382 تا 1387 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مزدا 323 ، کارشناس مزدا 323 ، کارشناسی مزدا 323 در محل ، تشخيص رنگ مزدا 323

کارشناسی خودرو مزدا 323 مدل 1382 تا 1387 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو