کارشناسی خودرو مزدا 6 در الوکارشناس شرکت رسمی کارشناس خودرو
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مزدا 6 ، کارشناس مزدا 6 ، کارشناسی مزدا 6 در محل ، تشخيص رنگ مزدا 6

کارشناسی خودرو مزدا 6 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو