کارشناسی خودرو مینی کوپر مدل 2015 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو مینی کوپر ، کارشناس مینی کوپر ، کارشناسی مینی کوپر در محل ، تشخيص رنگ مینی کوپر

کارشناسی خودرو مینی کوپر مدل 2015 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو