کارشناسی خودرو نیسان تی ینا مدل 1389 تا 1392 و 2009 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو نیسان تی ینا ، شکارشناس نیسان تی ینا ، کارشناسی نیسان تی ینا در محل ، تشخيص رنگ نیسان تی ینا

کارشناسی خودرو نیسان تی ینا مدل 1389 تا 1392 و 2009 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو