کارشناسی خودرو نیسان رونیز مدل 1382 تا 1389 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو نیسان رونیز ، کارشناس نیسان رونیز ، کارشناسی نیسان رونیز در محل ، تشخيص رنگ نیسان رونیز

کارشناسی خودرو نیسان رونیز مدل 1382 تا 1389 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو