کارشناسی خودرو نیسان سرانزا همه سال ها در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو نیسان سرانزا ، کارشناس نیسان سرانزا ، کارشناسی نیسان سرانزا در محل ، تشخيص رنگ نیسان سرانزا

کارشناسی خودرو نیسان سرانزا همه سال ها ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو