کارشناسی خودرو هاوال H2 مدل 1397 تا 1398 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو هاوال H2 ، کارشناس هاوال H2 ، کارشناسی هاوال H2 در محل ، تشخيص رنگ هاوال H2

کارشناسی خودرو هاوال H2 مدل 1397 تا 1398 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو